กล้องวงจรปิดถูกที่สุด ชลบุรี

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
ZoneFlex™ 7982
สถิติการชม : 722 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 2/9/2558
RK-901-7982-WW00
ZoneFlex™ 7982

[ZoneFlex] Dual-band (5 GHz and 2.4 GHz concurrent) 802.11n Wireless Access Point, 3x3:3 streams, Dynamic Beamform, Dual ports, PoE support (Does not include power adapter or PoE injector)

*ประสทธิ ภาพการท ิ ํางานสงู ใหส้ ัญญาณ Wi-Fi ครอบคลมุ *รองรับ multimedia Wi-Fi *ตดติ งแบบเด ั้ ยวหร ่ี อจื ัดการโดย ZoneDirector ก็ได ้ *รองรับการทํางานแบบ dual band

 

*ประสิทธิภาพการทำงานสงูให้สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุม

*รองรับ multimedia Wi-Fi

*ติดตั้งแบบเดี่ยวหรือจัดการโดย ZoneDirector ก็ได้

*รองรับการทํางานแบบ dual band

 
Online:  3
Visits:  144,643
Today:  61
PageView/Month:  14,457