กล้องวงจรปิดถูกที่สุด ชลบุรี

ประเภทสินค้า : สายเคเบิล Coaxial Cable
ชิลล์ 60% สีขาว 305M   รุ่น : SAT6DSWV
สายนำสัญญาณ CommScope สาย RG6
รุ่น : SAT6DSWV  สีขาว   ความยาว :  305 M  ชิลล์ 60% เหมาะสำหรับ :  ดาวเทียม, เคเบิ้ลทีวี    ราคา :  16 / เมตร  รุ่น 3 GHz แท้! สำหรับการติดตั้งงาน  ดาวเทียม, เคเบิ้ลทีวี  ที่ต้องการคุณภาพดีที่สุด มีทั้งสีขาว ขนาด 305 เมตร เป็นของแท้มี ประสิทธิภาพในการนำ สัญญาณสูงมาตรฐาน U.S.A  สายนำสัญญาณ Coaxial Cable
ราคา 2,900.00 บาท  
 ชิลล์ 77% 3 ชั้น สีขาว  รุ่น : F677TSVW
สายนำสัญญาณ CommScope สาย RG6 (สีขาว)
สีขาว  ความยาว :  305 M  ชิลล์ 77% 3 ชั้น เหมาะสำหรับ :  เคเบิ้ลทีวีเเละอินเตอร์เน็ตบนเคบิ้ลทีวี    สำหรับการติดตั้งงาน  เคเบิ้ลทีวีเเละอินเตอร์เน็ตบนเคบิ้ลทีวี   ที่ต้องการคุณภาพดีที่สุด สีขาว  ขนาด 305 เมตร เป็นของแท้มี ประสิทธิภาพ ในการนำสัญญาณสูงมาตรฐาน U.S.A  สายนำสัญญาณ Coaxial Cable
ราคา 4,500.00 บาท  
ชิลล์ 60% 3 ชั้น สีดำ 305M รุ่น : F6TVSM
สายนำสัญญาณ CommScope สาย RG6 (สีดำ)
รุ่น : F6TVSM สีดำ   ความยาว :  305 M  ชิลล์ 60% 3 ชั้น เหมาะสำหรับ :  เคเบิ้ลทีวีเเละอินเตอร์เน็ตบนเคบิ้ลทีวี    ราคา :  25/ เมตร สำหรับการติดตั้งงาน  เคเบิ้ลทีวีเเละอินเตอร์เน็ตบนเคบิ้ลทีวี   ที่ต้องการคุณภาพดีที่สุด สีดำ มีสลิง ขนาด 305 เมตร เป็นของแท้มี ประสิทธิภาพ ในการนำสัญญาณสูงมาตรฐาน U.S.A  สายนำสัญญาณ Coaxial Cable
ราคา 4,500.00 บาท  
ชิลล์ 77% 3 ชั้น สีดำ 350M  รุ่น : F677TSVM
สายนำสัญญาณ CommScope สาย RG6
รุ่น : F677TSVM  สีดำ มีสลิง ความยาว :  305 M  ชิลล์ 77% 3 ชั้น เหมาะสำหรับ :  เคเบิ้ลทีวีเเละอินเตอร์เน็ตบนเคบิ้ลทีวี    ราคา :  25/ เมตร สำหรับการติดตั้งงาน  เคเบิ้ลทีวีเเละอินเตอร์เน็ตบนเคบิ้ลทีวี   ที่ต้องการคุณภาพดีที่สุด สีดำ  ขนาด 305 เมตร เป็นของแท้มี ประสิทธิภาพ ในการนำสัญญาณสูงมาตรฐาน U.S.A  สายนำสัญญาณ Coaxial Cable
ราคา 4,500.00 บาท  
ชิลล์ 60% สีดำ 305M  รุ่น : F1160BV
สายนำสัญญาณ CommScope สาย RG11
รุ่น : F1160BV  สีดำ  ความยาว :  305 M  ชิลล์ 60% เหมาะสำหรับ :  ดาวเทียม เคบิ้ลทีวี    ราคา :   42 / เมตร สำหรับการติดตั้งงาน  ดาวเทียม เคบิ้ลทีวี  ที่ต้องการคุณภาพดีที่สุด สีขาว  ขนาด 305 เมตร เป็นของแท้มี ประสิทธิภาพ ในการนำสัญญาณสูงมาตรฐาน U.S.A  สายนำสัญญาณ Coaxial Cable
ราคา 7,680.00 บาท  
ชิลล์ 60% สีขาว100M  รุ่น : SAT6DSWV
สายนำสัญญาณ CommScope สาย RG6 สีขาว
รุ่น : SAT6DSWV100  สีขาว  ความยาว :  100 M  ชิลล์ 60% เหมาะสำหรับ :  ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี ราคา :  16 / เมตร สำหรับการติดตั้งงาน   ดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี   ที่ต้องการคุณภาพดีที่สุด สีขาว  ขนาด 100 เมตร เป็นของแท้มี ประสิทธิภาพ ในการนำสัญญาณสูงมาตรฐาน U.S.A 
ราคา 960.00 บาท  
ชิลล์ 60% สีดำ305M  รุ่น : SAT6DSBV
สายนำสัญญาณ CommScope สาย RG6 (สีดำ)
น : SAT6DSBV  สีดำ   ความยาว :  305 M  ชิลล์ 60% เหมาะสำหรับ :  ดาวเทียม, เคเบิ้ลทีวี    ราคา :  16 / เมตร  รุ่น 3 GHz แท้! สำหรับการติดตั้งงานดาวเทียมที่ต้องการคุณภาพดีที่สุด มีทั้งสีขาวและสีดำ ขนาด 305 เมตร เป็นของแท้มี ประสิทธิภาพในการนำ สัญญาณสูงมาตรฐาน U.S.A เป็นสายที่มีค่าการสูญเสียของสัญญาณต่ำสามารถใช้ได้ ตั้งแต่ความถี่ 5MhZ-3GhZ" สายนำสัญญาณ Coaxial Cable
ราคา 2,900.00 บาท  
ชิลล์ 77% 3 ชั้น 30M สีดำ มีสลิง   รุ่น : F1177TSVM
สายนำสัญญาณ CommScope สาย RG11
รุ่น : F1177TSVM  สีดำ  ความยาว :  305 M  ชิลล์ 77% 3 ชั้น เหมาะสำหรับ :  เคเบิ้ลทีวี เเละ อินเตอร์เน็ตบนเคบิ้ลทีวี    ราคา :  45 / เมตร สำหรับการติดตั้งงาน  เคเบิ้ลทีวี เเละ อินเตอร์เน็ตบนเคบิ้ลทีวี   ที่ต้องการคุณภาพดีที่สุด สีขาว  ขนาด 305 เมตร เป็นของแท้มี ประสิทธิภาพ ในการนำสัญญาณสูงมาตรฐาน U.S.A  สายนำสัญญาณ Coaxial Cable
ราคา 8,230.00 บาท  
RG6 ขายปลีก เมตรละ
CB-0109S+1
RG 6 /U CABLE 75 OHMS, SHIELD 95%
ราคา 12.00 บาท  

 
Online:  17
Visits:  144,659
Today:  77
PageView/Month:  14,473